Günün bilinmeyeni: Arketip

Arketip İsviçreli psikiyatr Carl Gustav Jung tarafından, kişiliği açıklamak için ortaya konan kavramlardır biridir.

Arketipler Jung’a göre kişilikleri veya davranışları simgeleyen model karakterlerdir. Bu karakterler kişiliği açıklamakla kalmaz aynı zamanda kişiliklere de yön verir.

Edebiyatta genel olarak 12 arketip üzerinde durulsa da Jung’un arketiplerinin temeli dört tanedir: Persona (Maske) Arketipi, Gölge Arketipi, Anima ve Animus Arketipi, Ben (Benlik) Arketipi.