Etiketler

, , , , , ,

* Tarihlenebilen en eski ebrular arasında, Topkapı Sarayı’nda bulunan Arifi’nin 1539 tarihli “Guy-i Çevgan” adlı eserindeki ebrular, Heratlı Mir Ali’nin İstanbul Üniversitesi’nde bulunan 1539 tarihli iki kıtasının bulunduğu ebrular, Sn.Uğur Derman kolleksiyonunda bulunan Maliki Deylemi’ye ait bir kıt’anın yazıldığı 1554 tarihli ebru ve Fuzuli’nin “Hadikatü’s Süeda”(Mutluluklar Bahçesi) isimli esernin bir kopyasında kullanılan ebrular bulunmaktadır.

* Ebru sözcüğüne köken olarak, bulut anlamına gelen Farsça “ebr” sözcüğü gösterilmektedir. Bu sözcükten türetilen ve “bulut gibi” ya da “bulutumsu” anlamına gelen “ebri” sözcüğü Türkçe’de değişerek “ebru” biçimini almıştır. Gerçekten de ebru bulut izlenimi uyandıran bir görünümdedir. Ebru sözcüğü bir başka görüşe göre “yüz suyu” anlamına gelen Farsça “âb-rûy” tamlamasından gelmektedir.