Kakofoni Türkçe’ye Latinceden girmiş bir kelimedir. Ses uyumsuzluğu, kulağa hoş gelmeyen ses, ahenksizlik, akortsuzluğun sık sık olması, her kafadan bir sesw çıkmasıdır. Müzikte kakafoni çıkan seslerin melodi yaratmaması, uyum göstermemesidir.

TDK sözlüğünde:

Bir araya gelen ses, hece veya kelimelerin birbirleriyle uyuşamayarak kulağa hoş gelmeyen bir etki yapması hali (Kakışık, Mütenafir, Caco-phone)” olarak geçer.